Naast ons standaard dienstpakket, kan Servus VVE en Vastgoedbeheer ook op andere gebieden ondersteuning en/of advies leveren aan de VvE. U kunt hierbij denken aan:

  • Het opstarten van nieuwe VvE's;

  • Een her/opstart van slapende VvE's;

  • Als interim-manager functioneren op een beheerafdeling van bijvoorbeeld een grootaandeelhouder of woningbouwvereniging;

  • Het voorzitten of bijwonen van ledenvergaderingen als onafhankelijk deskundige;

  • Het notuleren van de ledenvergadering;

  • Advies en informatie verstrekking voor het opstellen van de splitsingsakte;

  • Het opstellen en/of wijzigen van het huishoudelijk reglement;

  • Het handhaven op basis van het huishoudelijk reglement;

  • Alle niet genoemde voorkomende VvE zaken op basis van een vooraf opgesteld werkdocument en offerte.